Iets meer hypotheekruimte in 2023

Verder wil het kabinet in 2024 studieschulden iets minder laten meewegen en energiezuinigheid van de woning iets meer. Moinister de Jonge van Volkshuisvesting: “De meeste huishoudens kunnen volgend jaar verantwoord iets meer lenen voor een woning. Dit komt vooral door de verwachte loonstijgingen en koopkrachtmaatregelen. 
Indien rekening wordt gehouden met de door het CPB verwachte loonstijging van 3,7 procent en een gelijkblijvende rente, kunnen de meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Het kabinet heeft de leennormen voor 2023 vastgesteld op basis van het onafhankelijk advies van het Nibud.
Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Dit jaar weegt het tweede inkomen nog voor 90 procent mee. Tweeverdieners kunnen daardoor gemiddeld over alle inkomens zo’n 3.200 euro meer lenen. Verder wil het kabinet dat bij starters op de woningmarkt de actuele stand van de studieschuld bepalend is bij het aanvragen van een hypotheek. Dit moet oud-studenten die extra hebben afgelost meer ruimte bieden om te lenen.
Daarnaast is het kabinet van plan om vanaf 2024 bij de vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening houden met het energieverbruik van woningen. Bij de aankoop van een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan.